Mladi levi

V Stari Elektrarni se je začelo pred leti z adaptacijo prostorov, ki so namenjeni kulturi. To je bila dobra rešitev in zgleden primer javno-zasebnega partnerstva. Sedanji upravljavci  Stare Elektrarne, ki nas dobro naelektrijo sredi poletja s festivalom Mladi levi pa so zadnje čase vse bolj nesrečni, ker prostori niso v lasti države. Bojijo s, da se bo Elektro Ljubljana premislila, da ne vidi prednosti sožitja med gospodarstvom in kulturo in da se bodo nekega jutra zbudili in dejali, da ne želijo več tovrstnega sodelovanja. Ta scenarij je sicer bolj malo možen, a vseeno treba priznati, da so tam vendarle razmerja labilna. No, danes ob otvoritvi letošnjih Mladih levov, je bilo vse prej kot to.

Zato tudi igriv nagovor.

Mladi levi se prevešajo v fazo zrelih levov. Bolj natančno levinj, saj je za tem – časa in časti zglednem obdobju – glavni takt dajala levinja.

Tovrstni staž ni le častitljiv temveč hkrati tudi poln pasti, preizkušenj vzdržljivosti in vztrajnosti.

Bunker je seveda prostor, kjer se »trenira« ofenzivnost, vzdržljivost in odpor.

Vsi se strinjamo, da Zavod Bunker premore vse našteto in še kaj več.

Od kar je Bunker »elektriziran«  – torej od kar je priključen na te prostore, je resda pridobil na varnosti.

Ta varnost, ki ga nudi ta hiša, je – bi rekla Nevenka – lahko tudi prostor ne/varnosti, saj se nikoli zagotovo oziroma popolnoma ne ve, ali bo večen ali ne. Tako Nevenka. Sama trdim,da tako velike »visoke napetosti« med lastniki te kulturne dediščine in najemniki ni, saj velja naglaševati princip obema koristnega sobivanja. Stavim torej na prave pretoke, na prave »daljnovode« – take, ki gledajo v daljavo, torej.

Letos bo to sobivanje, kot napovedujete, doživelo še poseben presežek s tem, ko boste mrežili okolico z novimi socialnimi, družbenimi, družabnimi in kulturniškimi  vezmi.

Predlagam, da os Slomškova – Metelkova, ki naj bi se letos ulično nadgradila, okrasila, povezala, z rožami posadila in socialno izostrila – v bodoče potegnete še do Maistrove 10, kjer vas čakajo naše Divje misli, naše drzne želje, naši odprti prostori in naši smeli načrti.

Zato naj naglasim še nekaj, kar je ob Mladih levih vedno izziv, namreč to, da so Mladi levi znajo spremeniti tudi Zlate leve. Zlate namreč zato, ker se znate vpeti v druge programe v svetu oziroma Evropi. Res je, dandanes ne moreš več obstajati sam. Vsi se tega ne zavedajo.

Želim dovolj dobrih dni. Porok za to so predstave, ki odražajo duh časa, porok je tudi odkrivanje novih umetniških četrti, uličnih borz, vzajemnih storitev in vseh prikladnih oblik vključevanja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *