Nepal v Etnografskem muzeju

Pravite, da DAN SAGARMATHE (gora Mt. Everest) pomeni MATI ZEMLJE.

Biti mati zemlje pomeni biti naroèje in globina tega sveta.

Pomeni nenehno romanje v naroèje pradavnega, veènega, varnega in nevarnega.

Pomeni èastiti in oboževati. Pomeni hlepeti in želeti.

Pomeni – dobesedno – biti predmet poželenja.

Bodisi za fotografsko oko, bodisi za oko turista, alpinista, ljubitelja…slehernika.

To goro so želeli doživeti tudi številni slovenski alpinisti – tisti prvi pred skoraj tridesetimi leti in tudi tisti, ki so pod njenim okriljem dali pobudo za gradnjo šole za gorske vodnike.

Tudi ta šola – pa ne le ta šola – je utrdila slovensko napalsko prijateljstvo, ki ima veliko tradicijo.
Veseli me, da se s to fotografsko razstavo odpirajo obzorja in pogledi na tisto kulturno dedišèino, ki nam ni dostopna vsak dan in ki nam govori o tem, da ima vsaka kultura, vsak prostor tega sveta – pa najsi je še tako skrit in stisnjen v oddaljene kotièke te matere zemlje – svojo zgodbo, svoj kontekst in svoje življenje.

Prav je, da tem kontekstom odpiramo obzorja, jih preuèujemo, spoznavamo….ter vidimo in slutimo vse dimenzije, ki so naši kulturi komplementarne, drugaène od nje, ali pa skupne.

Zgolj spoznavanje drugih pomeni spoznavanje nas samih.

Danes in jutri je nepalski in mednarodni dan SAGARAMATHE, izzvan s spominom na heroèino dejanje iz leta 1953.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *