Sodobno hrvaško kiparstvo

29.junij 2010, Galerija Jakopiè

Razstava »Sodobno hrvaško kiparstvo« ima tako rekoè turnejo po Evropi.

Ministra, kolega in prijatelja Boža Biškupièa razumem, da se je za predstavitev hrvaške ustvarjalnosti v evropskem prostoru odloèil prav za kiparstvo, saj gre za pomemben in eruptiven del likovne ustvarjalnosti, ki ima moèno tradicijo v preteklosti in – posledièno – tudi moène ustvarjalke in ustvarjalce v sodobnosti.

Ob tej priložnosti naj povem, da me ne veseli zgolj gostovanje hrvaških kiparjev v Ljubljani, temveè tudi gostovanje slovenskih umetnikov v Zagrebu. Namreè jeseni (sedmega septembra) bo v novem Muzeju sodobne umetnosti gostovala naša pregledna razstava Risba na Slovenskem, ki smo jo v dveh delih – v Mestni galeriji in Narodni galeriji – pripravili v lanskem letu. Novembra se bo Društvo NSK predstavilo v Zagrebu s projektom Ausstellung Laibach Kunst 2010,

v Cankarjevem domu bo oktobra v okviru meseca fotografije gostovala razstava avtorske fotografije jugozahodne Evrope Fotonièni trenutki, hrvaški umetniki pa sodelujejo na mednarodnem festivalu Mesto žensk, novembra bo v Narodni galeriji razstava Kogoj –Fabjaniè, v iskanju estetske utopije, intenzivno je tudi sodelovanje med gledališèniki in filmarji.

Spomladi je v Gavelli gostovala Mala drama s predstavo Barèica za punèke, oktobra bo Gavella pri nas s Peer Gyntom, SMG se je z velikim uspehom predstavilo na Dnevih satire,

v okviru Festivala Ljubljana bo letos nastopilo HNK Zagreb z Bizetovo Carmen. Tudi letos bomo skupaj na Piranskih dnevih arhitekture, posebni gostje pa smo na Motovunskem filmskem festivalu.

V Moderni galeriji, so trenutno na ogled dela Tomislava Gotovca (iz zbirke 2000 +) Prièakovala sem najino sreèanje na otvoritvi letošnjega trienala sodobne umetnosti v Sloveniji U3. A se je zgodilo neizbežno…

Umetnika body arta in filma, konceptualista se bomo spominjali kot izjemnega èloveka, in kot avtorja, ki mu veliko dolgujejo nove generacije umetnikov in filmskih avtorjev. Spomnimo se Plastiènega Jezusa, njegovih fotografij iz 6o -tih, filmov Smer, Krožnica, Modri jezdec, Smrt.

Dragi minister, svet je minljiv, umetnost pa ni. Je konstanta, ki tvori vrednote in vezi.

Veseli me, da se med državama tkejo smiselne in trdne vezi.

Èas jih mora ohranjati in kultivirati.

Preveè blizu smo si, da bi se opazovali od daleè.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *