Pisma Sv. Nikolaju

Vztrajno in z izrazito nestrpnim, mestoma tudi sovražnim govorom  režiser Mitja Okorn v tako rekoč vsaki izjavi širi neresnice glede vloge ministrice za kulturo pri sofinanciranju njegovega filmskega projekta Član (in ne uspešnice Pisma.Sv. Nikolaju!), ki naj bi ga pred leti predložil Filmskemu skladu. Mitja Okorn javnosti sporoča, da sem ga zavrnila, kar seveda niti malo ne ustreza dejstvom. Prvič zato, ker ministrstvo ne odloča o filmskem programu, temveč o njem povsem suvereno odloča SFC (prej Filmski sklad RS) s svojimi ocenjevalnimi komisijami, Nadzornim svetom in upravo. Vse odgovore o tem zakaj takratni Filmski sklad ni podprl njegovega projekta Član velja poiskati pri njih, saj so recenzije branih scenarijev zagotovo javne. Tudi ni dobro, da se ocene njegovega takratnega scenarija odvijajo v krogu  »šank« pripovedovalcev, češ, dobro, da je bil takrat zavrnjen slab film, ker sicer ne bi nikoli nastal dober film (Pisma Sv. Nikolaju).

Res sicer je, da se je močan krog oboževalcev in podpornikov Mitje Okorna pred leti obračal name z zahtevo, da se omenjeni film sofinancira in tudi vpliva na okorelost Filmskega sklada, ki naj bi režiserju ne dajal jasnih odgovorov. Te pritiske in prošnje sem kot ministrica posredovala odgovornim z željo, da se omenjenemu projektu posveti še posebej pozorno, kajti ni na ministru, da oblikuje nacionalni filmski program, temveč na ustanovi, ki je za to pristojna. Res tudi je, da je bilo v mojem mandatu to tako rekoč edino energično in nedvoumno lobiranje za pridobitev državnih subvencij za film. Ostali so očitno vedeli, da minister ne deli filmov, še posebej pa to, da sem kot ministrica vedno spoštovala odločitve tistih, ki so bili za njih odgovorni, ne glede na to, ali so bili po mojem okusu ali ne.

Vsekakor pa me izjemno veseli uspeh prijaznega,dopadljivega in vešče zrežiranega filma, ki je nastal s pomočjo privatne poljske televizije. Upam, da bo tovrstne korake  prevzel tudi slovenski prostor – konec koncev nov zakon o slovenskem filmskem centru komercialne televizije zavezuje k deležu za filmsko umetnost.

2 thoughts on “Pisma Sv. Nikolaju

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *