Neetično

Lani, ko je Ministrstvo za kulturo tako rekoč do silvestrovskega večera zadrževalo denar, ki je bil namenjen slovenskemu filmu, se je dolge mesece odvijalo kot v kriminalki. Ministrstvo je treniralo scenaristični suspenz, ki je z močno dramaturško napetostjo gradil na vprašanju kako daleč lahko gredo pri doseganju dna. Igralci, torej producenti in avtorji, ki niso verjeli, da so v tako trdem filmu, so zastavljali svoje premoženje in misleč, da je kultiviran dialog edina pot do razbremenitve melodrame pazili, da jih še bolj ne dobijo po prstih, kot so jih že dobili. Do zadnjega so zadrževali up – vse dokler je vlada brez opravičila, a z moralko žugajočega kazalca, sprostila denar, a ob tem 700 000 filmskih eur stisnila nazaj v svoj žakelj, vedno propusten za bližnje prijatelje.

Lani smo rekli, da se ministrstvo za kulturo poigrava s filmarji tako kot mačka z mišjo. Z razliko od  RTV Slovenija, ki pa sofinanciranja slovenskega filma ni zamrznila. Je namreč edina, ki kot izvenproračunska sofinancerka odvaja na leto cca 1 700 000 eur za različne filmske žanre. To je njena zakonska dolžnost, ki jo je – z razliko MzK – spoštovala.

A letos je drugače. Z novim vodstvom je sedaj tudi RTV (začasno?) blokirala podporo celovečernim filmom. Ker je nespoštovanje zakonov postala obča in samoumevna praksa, se ob dejstvu, da direktor že od sredine poletja ni podpisal odločitve komisije o izidu razpisa o sofinanciranju AV produkcije, nihče ne pretirano sekira. Ali pa se boji sekirati, kaj pa vem. Kajti težko je razumeti zakaj direktor nasprotuje predlaganemu izboru. Mu niso všeč izbrani naslovi, avtorji, teme, komisija, koprodukcije, sredstva, ali bi želel preusmeriti denar po svojem okusu, pa – vedoč, da nima več (tudi pravnih) argumentov čaka, da čas postoril svoje.

Ampak čas bo res postoril svoje. Filmarji bi morali danes že snemati, ali vsaj vedeti kaj bi že včeraj lahko snemali. Kajti razpis je bil objavljen že lani v decembru, torej pred letom dni.

Če delate projektno, teamsko in v odvisnosti od tisoč dejavnikov, morate planirati čas. Ta čas danes lahko po svoje obračajo zdravstvene okoliščine. Ne smejo pa ga ne pravne in tudi neetične.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *